Leerlingen documenten

Hier kun je de documenten vinden die voor jou als leerling van belang zijn! 🙂

Schoolgids

Dit is een wettelijk verplicht naslagwerk vol praktische informatie m.b.t. het Fons. In deze gids kunnen de leerlingen en hun ouders alles vinden over o.a. de overgangsnormen, huisregels en de zorg binnen het Fons Vitae Lyceum.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is het belangrijkste stuk voor de leerlingen van het Fons, hierin staan de plichten, maar voornamelijk ook de rechten van de leerlingen op papier.

Het PTA

Het PTA is het programma van toetsing en afsluiting, hierin staat alles wat de bovenbouwleerlingen moeten weten voor elk van hun SE’s (schrifelijke examen), de SE’s bepalen samen met het eindexamen of je geslaagd bent. Erg belangrijk dus.

LAKS-LED

LED staat voor Leerlingen Evalueren Docenten, een cruciaal onderwerp waar wij als leerlingenraad hard mee bezig zijn om te realiseren!

MR handboek

De medezeggenschapsraad survivalhandboek is het start om je te verdiepen over de MR, vol met handige tips en trucs.

Waar moet je aan denken als MR

Het inleidende stuk om te weten te komen wat de medezeggenschapsraad is.

Agenda format

Een agenda is cruciaal voor een goede vergadering waarin iedereen actief mee kan doen. Dit is ons format.

Notulen format

In de notulen staat een samenvatting van de belangrijkste punten van een vergadering, erg handig om te weten wat iedereen zou doen na een vergadering!

Stappenplan

Een stappenplan is erg handig om een goede overzicht te houden wat je wanneer gaat doen, zodat het kans van slagen van een project erg groot is.

Werkplan

Een werkplan zorgt ervoor dat je zelf scherp krijg wat je gaat doen, waarom je het gaat doen en wat je erbij nodig hebt. Erg handig om te gebruiken als beginpunt van een project.

De DNL jaarkalender

In de DNL-jaarkalender staan naast de belangrijke activiteiten voor de leerlingen, de leuke activiteiten die de leerlingenraad door het jaar heen organiseert, en uiteraard zijn we het belangrijkste niet vergeten: de feestdagen en vakanties.