Medenzeggenschapsraad (MR)

Onze Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee leerlingen, twee ouders en vier medewerkers. Zij bewaken en stimuleren de inspraak van alle betrokkenen bij de school en geven advies of instemming m.b.t. schoolbeleid, waarmee ze een belangrijke controlerende functie vervullen. Ook ontplooien ze eigen initiatieven. De MR vergadert gemiddeld vijf keer per schooljaar, en heeft daarnaast regelmatig overleg met de schoolleiding. De twee bovenbouwleerlingen zijn: Juliaan Kramer-Coenen (6V) en Sara Erol (5V).

Heb jij een idee voor het schoolbeleid? Vul dan het contactformulier in op de pagina Contact!

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Omdat wij deel uitmaken van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ) is onze MR met vier leden vertegenwoordigd, waarvan twee medewerkers, één ouder en één leerling in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van deze stichting zitten. Daarin worden school overstijgende aangelegenheden besproken met MR-leden van onze twee zusterscholen. Dit zijn het Sint Ignatius Gymnasium en het Sint Nicolaas Lyceum.

Het LAKS

Vindt jij het ook zo leuk om mee te praten over de rechten van de leerlingen en het onderwijs. Dan is het LAKS de organisatie voor jou! Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door scholieren. Zij zorgen ervoor dat er niet alleen maar óver, maar ook mét de scholier wordt gepraat. Het LAKS organiseert verschillende activiteiten, informeert en vertegenwoordigt scholieren. Het LAKS heeft over alles wat met het voortgezet onderwijs te maken heeft een mening. Namens alle scholieren. En zo niet, dan kun jij die maken. Want het LAKS, dat ben jij.

Het Fons is al een aantal jaar lid van het LAKS en houdt zich ook actief bezig met de door hun georganiseerde activiteiten, zoals de Pizzapanels en de ALV’s. De ALV (algemene leden vergadering) is het belangrijkste orgaan van het LAKS. Voor meer informatie zie: https://www.laks.nl/